Kernwaarden

Integriteit, transparantie, gevoel, verstand en nuance zijn de vijf pijlers onder de basis waarop InnovénTeQ afspraken maakt en voor of samen met u werkt.

Integriteit
Ik probeer op een bewuste manier te leven in overeenstemming met mijn essentiële eigen waarden. Ik wil - ook voor u - zijn wie ik zeg dat ik ben en ik ben hiervoor persoonlijk verantwoordelijk en er dus ook op aanspreekbaar.    
 
Transparantie
Open en transparante communicatie met u vind ik van wezenlijk belang. 
De gezichten die naar elkaar zijn gericht drukken mijn wens uit om tot echte ontmoeting met andere mensen te komen op basis van de uitgangspunten; recht door zee, met een open blik, eerlijk en betrouwbaar.
 
Gevoel 
De rode kleur van de cirkels drukken de warme kant van mijn werkwijze uit; mensen nabij zijn door mijzelf voor hen open te stellen.
 
Verstand
De witte kleur van de cirkels drukken de koele kant van mijn werkwijze uit, mentaal gestuurd resultaatgericht handelen in de concrete praktijk; rationaliteit, analyse, overzicht krijgen door afstand nemen, objectiviteit en het hoofd koel houden.
 
Nuance
Het verloop in de omvang van de cirkels geeft aan dat er bij mij zeker ook ruimte is voor nuance. Dit in de fase van de analyse, bij het opstellen van het advies en bij de uitvoering daarvan.